Dlaczego warto prowadzić listy obecności i zarządzać urlopami...

2024-06-25

W dzisiejszym cyfrowym świecie, technologie informatyczne mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania firmą. Jednym z obszarów, który znacząco skorzystał z cyfryzacji, jest zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym prowadzenie list obecności i zarządzanie urlopami. Tradycyjne, papierowe metody stają się coraz mniej praktyczne i efektywne w porównaniu z nowoczesnymi systemami elektronicznymi. Także dziś zadamy sobie pytanie czy  warto przejść na elektroniczne zarządzanie obecnością i urlopami? Co możemy zyskać wdrażając systemy do zarządzania nieobecnościami pracowników w pracy.Z pewnością zwiększamy naszą efektywność oraz oszczędzamy czas gdyż elektroniczne systemy zarządzania obecnością i urlopami takie jak np. Synerdi automatyzują wiele procesów, które w tradycyjnych metodach wymagają manualnej interwencji. Rejestrowanie obecności pracowników, zatwierdzanie urlopów, a także generowanie...

CZYTAJ DALEJ
Opieka na dziecko do lat 14 w Polsce: Przewodnik dla Rodziców

Opieka na dziecko do lat 14 w Polsce: Przewodnik dla Rodziców

Opieka na dziecko do lat 14 to istotny element polityki społecznej w Polsce, umożliwiający rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci.Podstawę prawną do korzystania z opieki na dziecko do lat 14 stanowi art. 188 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem,...

2024-06-19
Planowanie urlopu wokół dni wolnych od pracy

Planowanie urlopu wokół dni wolnych od pracy

W ciągu roku w Polsce mamy kilkanaście  dni ustawowo wolnych od pracy. Z pewnością warto z nimi skoordynować swoje dni urlopowe, aby wydłużyć czas wolny bez konieczności wykorzystywania dużej liczby dni urlopu. W drugim półroczu 2024 roku mamy jeszcze do...

2024-06-12
Urlop na żądanie – ile Ci przysługuje i jak z niego korzystać

Urlop na żądanie – ile Ci przysługuje i jak z niego korzystać

Urlop na żądanie w Polsce to szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowego, który pozwala pracownikowi skorzystać z dni wolnych bez konieczności wcześniejszego planowania i uzgadniania terminu z pracodawcą. Poniżej przedstawiam najważniejsze cechy urlopu na żądanie:1. Liczba dni:-Pracownik ma prawo do maksymalnie 4...

2024-06-12
Urlop osób niepełnosprawnych

Urlop osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne w Polsce mają prawo do dodatkowych uprawnień urlopowych, które są regulowane przez przepisy prawa pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oto najważniejsze cechy i uprawnienia dotyczące urlopu dla osób niepełnosprawnych:1. Dodatkowy urlop...

2024-06-05
Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy

W Polsce zaległy urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że urlop niewykorzystany w danym roku musi być wykorzystany najpóźniej do 30 września roku następnego.Zasada ta wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 168), który...

2024-05-29
Refundacja okularów komu przysługuje i jak często można z niej skorzystać

Refundacja okularów komu przysługuje i jak często można z niej skorzystać

Refundacja okularów w Polsce przysługuje pracownikom, którzy na mocy przepisów prawa pracy mają prawo do bezpłatnych badań profilaktycznych, a wyniki tych badań wykazują konieczność używania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym. Oto zasady dotyczące refundacji okularów:Komu przysługuje refundacja?1....

2024-05-24